SEMOGA BERJAYA KLC & RAPAT PASUKAN TAMAT PERLAWANAN

SEMOGA BERJAYA KLC & RAPAT PASUKAN TAMAT PERLAWANAN

Kepada ahli B2 City Boys 2024/25 yang telah hadir awal & kekal sehingga penamat perlawanan KLC-Kuching City, anda sudah tentu melihat/terlibat dalam 2 aktiviti yang KLC telah perkenalkan untuk ahli B2CB mulai musim ini.

1) Semoga Berjaya KLC : adalah aktiviti yang mana ahli B2CB 24/25 dibawa ke lokasi luar bilik persalinan pasukan, untuk mengucapkan semoga berjaya kepada anggota pasukan yang memasuki padang untuk ‘warming-up’. Aktiviti ini terhad untuk maksima 10 ahli B2CB 24/25 (termasuk sesiapa yang mengiring anda) yang hadir selewat-lewatnya 1 jam sebelum permulaan perlawanan (setelah mendaftarkan kehadiran bersama wakil KLC di pintu B2). Ahli B2CB 24/25 yang belum mendapat peluang akan diutamakan berbanding yang lain. Aktiviti ini tidak dapat dijalankan sekiranya cuaca tidak mengizinkan.

2) Rapat Pasukan : adalah aktiviti yang mana ahli B2CB 24/25 dibenarkan turun ke trek bersebelahan padang setelah tamat perlawanan untuk merapatkan diri kepada pasukan, semasa jalanan penghargaan mereka, dalam kawasan yang ditandakan sambil dikawalselia oleh pihak KLC. Aktiviti ini terhad untuk maksima 30 ahli B2CB 24/25 (termasuk sesiapa yang mengiring anda), dan akan ditentukan menurut sistem angka giliran yang akan dimaklumkan kemudian. Aktiviti ini hanya akan berlaku sekiranya pihak keselamatan KLC memberikan kelulusan. Aktiviti ini tidak dapat dijalankan sekiranya cuaca tidak mengizinkan.

Sila rujuk gambar & video di bawah ini untuk kedua-dua aktiviti ini. Besarlah harapan kami agar sesiapa yang telah terlibat bersama kedua-dua aktiviti tersebut ataupun hanya sahaja, dapat menghargai semua ini.


GOOD LUCK KLC & GET CLOSE AT THE END OF THE MATCH
2024/25 B2 City Boys members who arrived early & remained until the end of the KLC-Kuching City fixture, would have seen/been involved in 2 activities that KLC introduced for the B2CB members beginning this season. .

1) Good Luck KLC : is an activity whereby 24/25 B2CB members are brought to a location outside the team’s’ changing room, to wish them well., especially towards the players who would be doing their warm-up on the pitch. This activity is limited to the first 10 24/25 B2CB members (including those who accompany you) who are present at least 1 hour before kick-off. (following your attendance registration with the KLC representative at gate B2). 24/25 B2CB members who have yet to have a chance will be prioritised over others, This activity is subject to weather conditions.

2) Get Close to the Team : is an activity whereby 24/25 B2CB members are allowed to go down to the running track next to the pitch after a match, to get closer to the team during their appreciation walk, within the confines of the marked zone while under supervision by KLC. This activity is limited to 30 24/25 B2CB members (including those who accompany you) and will be decided via a queue system that will be advised later. This activity shall only proceed with the approval of KLC’s security personnel and is subject to weather conditions.

Please refer below to the photos & videoss of both activities . We hope those who had a chance to be invoolved in both/either activity would appreciate it.

No Comments

Post A Comment